Härmed sjösätts ett nytt forum för alla oss som tar parti för rättvisan och medkänslan. Här ges möjlighet att ta avstånd från girighet och ytlighet.
Perspektivet tror att ju mer “avhumaniserad” världen blir, desto fler individer kommer att känna behov av samhörighet och en vilja att samarbeta med människor som delar deras oro.

Perspektivet inser vikten av varje persons okränkbara rätt till självbestämmande; sin förmåga att påverka både inre och yttre verklighet; sin kapacitet att älska och vara kreativ; sin frigörelse från nationalism och sin förmåga till objektivitet och förnuft.

Bloggen tror på en värld där individen kan vara betydelsefull, även om han äger lite – en värld där konsumtion inte är alltings uttjänta måttstock.

Det är hög tid att i mindre utsträckning ifrågasätta gammal visdom. Varför inte istället kritiskt börja granska sin samtid, våra attityder och uppträdande?

Hos s k primitiva folkslag kan vi exempelvis observera att det är de äldre som styr lagar och vårdar kulturen. Hur har det blivit hos oss? Var tas de gamlas erfarenhet till vara? Sverige har Europas yngsta parlament – var uttrycks de äldres visdom och visioner…

På gott och ont är prästen ersatt av psykoterapeuten. Hon ser tydligt varför Homo Modernus är sjuk. Patienten har följaktligen ingen tro, bara ideal; ingen kärlek, bara sex; inget hopp, därför hon är dessillusionerad av livets yta och ingen insikt, därför hon misslyckats med att förstå sin mening med livet.

Perspektivet vill – som ni nu förstår – se orsak och verkan. Och trots att vi alla bara är trådar i den gigantiska väv som utgör vår civilisations historia, framtid och hänger ihop med resten av universum, är ingen betydelselös – tvärtom!