Rick Falkvinge – vad är du rädd för? EU-ministrarna träffas i Stockholm för att diskutera gränsöverskridande brottslighet och hur man kan samverka för att effektivare kunna stävja exempelvis trafficking, knarkhandel och terrorism – bra!

I detta ser Piratpartiets ordförande bara problem – den s k personliga intigriteten är hotad och åsidosatt. How about Google? Deras totala dominans (97% i Sverige) , gör att allas intressen och förehavanden finns lagrade på en gigantisk skala. Google Earth har snart synliggjort varenda hus på planeten – det är ett potentiellt problem, som i jämförelse med EU:s legitima krav, är värt att lägga energi på. Men det vore förmodligen alltför smärtsamt att erkänna…

Kom ut ur er “rabiata” inställning, den tjänar inget syfte! Bekämpningen av terrorism och knarkhandel är och måste vara viktigare än att Rick Falkvinge eventuellt skulle fastna på en hårddisk. Och även om tusentals människor skulle göra detsamma är det ett rimligt pris att betala.

Det pris – däremot – som hundratusentals mänskliga tragedier vittnar om runt i världen, är på en annan skala; knarkarnas och deras familjer, fängelsekundernas och deras närmaste, de prostituerade, de misshandlade, de utstötta, terror-offrens efterlämnade etc etc.

Din och dina övriga Piratpartisters attityd säger mer om er själva, än om problemet brottsbekämpning och dess följder för personlig intigritet. VAKNA – problemen är större än eran rädsla! Visa lite empati med människor vars liv riskerar att ödeläggas – var är erat hjärta?