Inte nu igen! En skola står i brand i Södertälje och i de gigantiska lågorna stiger både pengar och tårar mot skyn. Sverige har flest skolbränder i världen, flera hundra om året och till en kostnad av en halv miljard!

Brandforskningsinstitutet försöker tillsammans med hårt pressade försäkrings- bolag förstå fenomenet. Experterna är hittills svarslösa. Dock vet man att bränderna oftast startas av marginaliserad ungdom mellan 12 och 20 år.

Vad i en 16-årig pojkes huvud, har rört sig tills dess att han bildligt talat “bränner” sin egen framtid? Sambandet med Stureby-tragedin finns. Otrygg ungdom, utan självinsikt, ansvar och förmåga till empati – blir också farlig. De snedvridna uppfattningar om vad som är viktigt i livet, som skapas i ett samhälle där den unika individen är reducerad till konsument och yta är allt – formar “tomma” barn som är desperata och letar efter bekräftelse, t o m i det mest destruktiva.

Detta är ex på mycket allvarliga larmsignaler. Den dokumenterade starkt ökande psykiska ohälsan hos en ungdomsgeneration, vittnar om farliga brister i hur den växer upp. Det är hög tid att vi alla börjar ifrågasätta attityder och uppträdande, samt framförallt sätter människan i centrum. D v s individen måste se sitt liv som ett mål och inte ett medel för att uppnå någonting annat.

Ett synsätt där individen betyder mycket även om hon äger litet, där respekt för medmänniskan är viktigt och där allas möjlighet till ett liv med mening ges. Vad har mantrat “tillväxt” för betydelse annars? Våra barns förhållningssätt gentemot sig själva och deras omvärld – allas vår värld – visar hur civilisationen mår.

Det hos oss extrema materiella välstånd som skapats är “ytterligt” fantastiskt, men hur är det med vårat inre? De “demoner” som stiger likt Ragnarök – mer en varannan dag – någonstans i vårat på ytan välmående land, när ytterligare en skola ödeläggs, är viktiga att konfrontera.

I psyket hos den16-åriga pyromanen finns svaret på varför han drivs till att göra det obegripliga; hela den historia av kausala, komplexa sammanhang som skapats i den kultur han är stöpt i, och vars berättelse slutar i tragedi – går att analysera och förstå. Vore intressant att veta om expertisen på Brandforskningsinstitutet inkluderar en psykolog..