Aftonbladets ledare rubriceras “Ensamma mammor är en bra måttstock”. Hur väl ensamstående kvinnor med barn klarar sig i ett samhälle säger väldigt mycket om kvinnornas möjligheter – konstateras. Det säger mkt om det mesta, verkar man mena och fortsätter: “Det blir ett mått på hur väl en kvinna klarar sig utan en man..”. Sen rabblas det statistik och siffror. Texten slutar med: “Politik handlar som alltid om prioriteringar, både med tid och pengar.”

Vart tog barnen vägen!? Hur klarar dom sig; hur prioriteras dom och vilken tid får dom!? Hur en stor del av svensk ungdom mår behöver man inte gissa; skolbränder och bilbränder; borderline-personligheter; mord; skolk; skadegörelse och listan kan göras lång. Att ensamma mamman skulle vara någon sorts föredöme i ett samhälle som vårat håller på att utvecklas är helt missriktat.

Var har överhuvudtaget föräldrarna tagit vägen? Varje minut runt om i landets skolor manifesteras avsaknaden av uppfostran. En stor del av svensk skolungdom har inte den mest basala sociala kompetens och saknar respekt både för kamrater och annan skolpersonal. Svenska barn har enligt en FN-rapport för några år sedan det bäst förspännt i världen – alltifrån låg spädbarnsdödlighet till gratis skolmat genomgånget. Men hur mår dom? Hur ser deras möjligheter ut i framtiden?

Familjen är alla framgångsrika samhällens nav. Om dessa består av storfamiljer, samkönade eller par, spelar sannolikt ingen roll. Men hur kan jämställdhet råda när det bara finns en person, och hur ska denna enda orka vad vanligtvis flera personer behövs till? Ni simmar inte i samma vatten som resten av planetens familjer och Sverige är sannolikt det först land i världshistorien, där en företrädare för det intelligenta samtalet sätter likhetstecken med hur väl en kvinna klarar sig utan en man och samhällsutvecklingen! Politik ska inte handla om ytterst tid och pengar – utan om grundläggande mänskliga behov inte minst våra kära barns!

Apropå våra ungdomars möjligheter i framtiden frågar jag Aftonbladet: Varför ska ex Ericsson anställa en svensk när man kan få en kines som; har bättre betyg; talar bättre engelska, sällan är sjuk (eller vabbar), har sörre social kompetens och är mer motiverad?