Tack London och alla engelsmän, som omvittnat gjorde dessa spel till världens bästa – you’re simply the best! Världsrekord, topprestationer och organisation, i all ära, men vad som står ut mest är – känslor!

Vi ser det aldrig eller sällan inom politiken, ekonomin eller ens konsten, förutom scenkonsten så klart. Men då handlar det oftast om känslor orsakade av ilska, brist på empati, villfarelser och begär. Gråt på OS-arenan handlar om glädje, eller naturlig sorg när många års arbete ändå inte bär ända fram. På storbildsskärmen blir atletens känslo-yttringar delade av hela världen. Häri ligger OS-magin samt dess positiva budskap och styrka; samhörighet och förbrödning.

Med fokus på arenan, känner alla på djupet – ovsett vilket kulturellt sammanhang vi befinner oss i på planeten – en djup samhörighet. I grunden är vi alla alltid under den kulturella fernissan, intimt sammanlänkade, med samma behov av just glädje, mening, sammanhang och inre frid.

Det ligger väldigt mycket hjärta i allt detta. Här finns ingen spelad teater, eller baktankar, utan tårarna springer ur atletens allra innersta. Det är också i det gränslösa fältet bortom tanken, intellektet, ideer och beräknande – vi alla kommunicerar. Där och då är vi bortom orden och där finns källan till empati och medkänsla. Över halva jordens befolkning har under OS getts möjligheten att vistas i detta kärl av gemenskap och glädje.

Ytterst handlar det om kärlek. Dess motsats föds ur brist på kontakt med det inre, avsaknad av mening och harmoni, samt villfarelser. När vi ges möjligheten att känna med, samt för andra; öppnar vi och får kontakt med hjärtat och det innersta. “Känn dig själv”, är som bekant inga mode-ord, utan utgör en universell, tidlös sanning – allt gott börjar här.

TV-kamerorna är släckta och atleterna sprids över hela världen, till sina respektive hemvister. Tårar fälls över att det magiska är över, för den här gången. Under några veckor, har vi alla fått känna och smaka på den glädje som kan födas ur ögonblicket. Vi har, likt Usain Bolt, varit fullständigt fokuserade på nuet och släppt taget om allting annat. Liksom världens snabbaste man, är vi just då mitt i livsfödet, här finns den totala närvaron och energin. Just då är vi lika odödliga som Usain, och den stora lyckan känns i varje fiber av vår kropp..