Ny forskning visar hur Tacksamhet påverkar hjärnan och vår hälsa.

Tacksamhet är en av de mest kraftfulla känslorna och kan förbättra sömn, förstärka relationer, skydda mot sjukdom, samt öka lyckonivåer.

Det sistnämnda har också positiv effekt på smärtlindring. Att känna
tacksamhet möjligör en mer avslappnad kropp och sänker även stress-
nivåer.

Vid känslor av tacksamhet aktiveras mitt-prefrontala kortex i pannloben,
där de två hjärnhalvorna möts. Den här delen av hjärnan handhar andra
människors perspektiv, empati och kommunicerar med känsloreglering
och stresshantering.

Att träna tacksamhet kan förändra hjärnstrukturer hos deprimerade. Det innebär förändrad funktion och blir därigenom ett hjälpmedel.

Så framkalla känslan av tacksamhet i meditationen! Uppskatta vardagens
små händelser, dina positiva sidor, hjärtats livsgivande kraft,
medvetandets obegränsade potential och därigenom nuets oändliga
möjligheter.