Forskning visar att vi börjar präglas redan i livmodern. Mammans upplevelser och de kemiska processer som triggas – överförs till fostret. Första sju åren är hjärnan som en tvättsvamp; nybildar 700 synaptiska kontakter i sekunden, vilka formar hjärnans struktur och därigenom funktion.

Tankar, känslor, beteenden och erfarenheter, laddas ner automatiskt och en personlig algoritm skapas. Vår personlighet, i sin tur avgör vår verklighet; vilka vänner vi har, arbete, intressen m m.

Denna undermedvetna programvara styr – på gott och ont – våra liv till 95%. D v s vi går oftast på autopilot. Repetetiva tanke-, känslomönster upprepas och blir i hög grad vanemässiga.

Undermedvetna processer hanterar 40 miljoner bitar, nervimpulser i sekunden. Medvetenheten i vår frontallob, toppen av isberget och 5 % – klarar 40 bitar i sekunden, och har den orättvisa uppgiften att synliggöra samt bemästra det icke-synliga under ytan.

(Det här vidimerar Freuds insikter kring det undermedvetnas påverkan genom livet. Dock var det Jung som insåg att; “det så viktigt självklara i österlandet, nämligen den självbefriande kraften i det mediterande medvetandet” – hade varit allmänt tankegods i Fjärran Östern sedan urminnes tider.)

Varför är den här vetenskapen relevant? Vid meditation loggar vi in i nuet och sätter oss i förarsätet. Vår medvetna närvaro kopplar blixtsnabbt bort autopiloten. Hjärnvågornas aktivitet saktar ner avsevärt, till s k alpha (7-12 hz9 och vidare ner mot s k theta (hypnos). Bruset och den inre monologen tystnar. Hjärnvågorna blir dynamistikt samstämmiga och ebbar ut.

Du har gett dig själv chansen att bevittna, skapa distans till tankar och känslor samt därigenom ändra beteende. Det vi tänker, känner och gör; formar hjärnans struktur och därigenom funktion, s k neuroplaticitet. M a o börjar källkoden förändras, nya mentala vanor skapas och därigenom möjliggörs nya attityder samt beteenden.

Det som driver den neurobiologiska förändringen är din uppmärksamhet. Du har blivit centrerad i nuet, inre frid råder samt är mottaglig för både yttre och inre stimuli. Det senare kan vara intuition samt kreativitet. Du är “på”, samt låter ej längre hjärnan styra ditt liv; utan använder hjärnans oändligt, fantastiska potential i din tjänst.

” Det största och det minsta du kan bemästra – är dig själv. “
Leonardo da Vinci