Intention är allt! Ingenting har någonsin blivit av utan mål, syfte eller avsikt. Att göra fullt bruk av sina unika resurser – kräver intention. Då sätter du dig i förarsätet och styr mot meningsfullt självförverkligande.

Den prisade komikern och filmstjärnan Jim Carrey bestämde sig i ung ålder för att lyckas. Varje dag körde han upp i Hollywood och visualiserade hur han bodde i något av de stora, flotta husen och lät sig förnimma emotionerna hos en stjärna. Han “skrev ut” en check på 10 miljoner dollar till sig själv; som skulle fall ut om 4 år. Den skulle vara betalning för ett fantastiskt arbete som gjort publiken lycklig. Hans första film var klar efter 4 år och hans gage var 10 miljoner dollar…

Ovanstående kallas också “Law ot attraction”, vilken initieras av en lika tydlig som hjärtbaserad, känsloladdad intention. Basketstjärnan Michael Jordan har sagt: “Du måste förvänta dig saker innan du kan göra dem“. Kennedys” to put a man on the moon“; är ett mega-exempel på intention.

Det här backas upp av hjärnforskningen och visualiseringsteknik. Det innebär att föreställa sig framtiden som den redan var här. Enligt neurovetenskapen förutser hjärnan det mest sannolika och startar de känslor, beteenden och kommunikation med andra – som främjar det som förutses. M a o: När vi – i nuet – är definierade av en tydlig, känslomässigt förankrad vision och knyter an till framtiden, börjar hjärnan redan – här och nu – signalera som den redan var där!

Den här “kvantmodellen” säger att all oändlig potential finns i nuet och det gäller att släppa taget om dåtiden. Här en övning GOOGLE-anställda får göra:
Oavsett vad din optimala framtid kan innebära – börja med en öppen fråga: ” Om allting i mitt liv infriar eller överstiger mina mest optimistiska förväntningar; hur kommer mitt liv då vara om 5 år?” Var detaljerad, prata med andra och svara på följande frågor:

Om 5 år: Vem är du och vad gör du då?
Hur mår du?
Vad säger dina vänner om dig?

Vad som händer – gärna efter en andningsmeditation – när du med fokus gör ovanstående; är att hjärnans prefrontala kortex lokaliserar nätverk med tidigare erfarenheter och skapar en ny idé, en klar vision – alltså en intention. Hjärnan gör inte skillnad på dina tankar, föreställningar om framtiden och det som sker i ditt huvud nu. Den börjar skapa nya synaptiska, epigenetiska kontakter som motsvarar din intention!

Det handlar om att medvetandegöra sina tankar, känslor och beteenden. På så sätt orsakas en effekt. Egot förändrar ej egot; personlighet förändrar ej personlighet och materia förändrar ej materia. Det är fokuserad medvetenhet som förändrar hjärnans struktur (materia) och därigenom funktion.

Detta kräver medveten strävan, närvaro samt disciplinerat mentalt arbete. Det gäller att inte släppa igenom, börja identifiera sig med gamla dysfunktionella tanke/känslomönster från det undermedvetna. (Se gärna även tidigare publicerade texten Koda med mindfulness – ändra ditt liv).

Börja dagen med att ge dig själv tid genom meditation och fråga: Vad är min bästa sida jag kan visa och uttrycka i dag? Var kärleksfull gentemot dig själv. Skaffa kunskap (gör du redan nu). Inse att varje ögonblick innebär nya möjligheter, ömsa skinn och var inte förvånad när det du verkligen vill – händer. Because that´s the law…