Vid mindfulness-meditation uppstår ibland hinder. Det kan hända alla. Likt de hinder som finns på löparbanan; är deras mening – att du ska finslipa tekniken…

Självkritik: När vi börjar meditera är det lätt att döma sig själv: “Jag kommer aldrig lyckas följa andningen”; “Det här kan inte vara rätt” – är vanliga inre kommentarer. Kom ihåg att meditationen inte handlar om att stänga ute tankar eller plötsligt bli någon annan. Så länge du, när tankarna far iväg, kommer tillbaka med fokus på andningen och nuet – så gör du rätt!

Trötthet: Meditationen har en avslappnande effekt och man kan känna sig sömning. Det kan bero på sömnbrist och att kroppen behöver vila. Motmedel kan vara att: Öppna ögonen; sträcka på sig eller ta djupa andetag som låter.

Rastlöshet: Den digitala Sapiens är utsatt för mängder av stimuli och otålighet när av distraktion. Men; var inte hård mot dig själv. Meditationen får gärna understödjas av: Motivation (har du redan); intention (att ha bestämt sig), och disciplinerat tålamod. Var inte dagdrömmare – utan var samuraj!

Smärta: Vid längre sittningar kan ev värk i ex rygg uppstå. Också mildare klianden händer. Se det som en del av meditationen. D v s acceptera och inse att det kan försvinna av sig själv. Även förståelsen för att din smärta inte är lika med du, kan skapa en liten, men bevittnande samt befriande distans.

Ångest: Hos vissa kan oro uppstå. Att försöka bibehålla disciplinerat fokus, gärna på andningen i magtrakten – kan hjälpa. Mindfulness handlar om att möta det som känns i stunden; inte fly (använda kemiska substanser), eller fäkta (grubbla). Hjärnforskningen södjer detta förhållningssätt.
Insikten om alltings obeständighet; kan också dämpa. Ävenså att ha en kärleksfull attityd till sig själv – lindrar.

Tidsbrist: Kan också sägas vara ett hinder och ofta det första. Om du har tid att andas, har du tid att meditera. Du andas när du ligger, sitter och går. M a o: Knyt an till andningen och därigenom nuet, så ofta du kan. En gång om dan – är bättre än ingen… Försök utnyttja dagliga bestyr till informell meditation. Vid ex nästa tandborstning; var helt disciplinerat, fokuserad på borstandet och inget annat.