Öppet brev till de s k Humanisterna och herr Sturmark

Vägs ände är nådd, för miljontals kronor basuneras ut: Gud finns nog inte, men påverkar dig ändå, på reklamplats i Stockholm. Ni påstår att endast 20% av Sveriges befolkning är religiös och att således 7 miljoner är icke troende eller ateister. Det får er att fundera…

Kära bröder och systrar, ni bedriver ett korståg mot något som är en irrelevant fråga. Människan har överallt och i alla tider, spontant utvecklad religiösa former av uttryck och det mänskliga psyket har sedan tidernas begynnelse genomkorsats av religiösa känslor och ideer. För att kunna leva behöver alla: kärlek, insikt, hopp och tro. Tro behöver inte nödvändigtvis bestå av tillkännelse till någon av de traditionella trosuppfattningarna. Men behöver vi exempelvis inte ha tro och tillit till våra närmaste och våran egen kapacitet?

Tron har i dag kanaliserats i olika ideal. Status , börsen, kroppen och fotbollslaget är det som tillbeds – vilket sannolikt passar Er… Människan är inte fri i valet om hon ska ha tro/ideal eller inte, utan enbart vilka eller vilket hon väljer.

Vart vill ni komma!? Bara för att vetenskapen givit oss mängder av underbara saker och förbättrat våra liv senaste 200 åren, så skulle vi kunna bortrationalisera något som har funnits i alla tider?!… Religioner av olika slag har åsamkat orimligt lidande genom historien, och gör det fortfarande, därom är vi överens och kunskap om detta finns. Erat problem är att ni är klassiska nej-sägare – var är era svar på sökande människors frågor om mening, moral och självutveckling? Jag gissar att det är Förnuftet? Låt mig då få påminna om att den humanistiska etiken hos både Konfucius, Jesus, Buddha och t o m Freud överenstämmer. Kunskap, förnuft, kärlek, självständighet och ansvar – understryker de alla.

Jag anar också att intuition och känsla skall få stå tillbaka för logik och intellekt, vilket inte är oförståeligt, eftersom hela vårt historiska arv har betonat detta sedan de gamla grekerna. Men nu lever vi på 2000-talet och då är det dax att börja tänka utanför sin egen kultursfär. Skall man ha någon som helst trovärdighet i en mångkulturell tid när man bjuder upp till debatt i ett sådant här ämne, krävs en global syn. Då är det här med känsla versus intellekt inte längre lika självklart.
Intellektet skadar själen när den intar densammas plats. Det är på intet sätt kapabel att göra det, för själen är något större än intellektet eftersom det omfattar det senare och även inkluderar känslorna.

Ni talar om religion som ett ämne – vad vet ni om Buddhism, Taoism och Konfucianism? Vad vet ni om skillnaderna i Jesu förkunnelse jämfört med det som idag lärs ut 400 mil norrut och 2000 år senare! Ni förbiser en annan viktig sak. Alla religioner, är terapier i mer eller mindre utsräckning, för sorg och trasiga själar. Dessutom utgjorde religionen tidigare en skola för de som passerat zenit i livet, 50+ säger vi nuförtiden. Hur många i dag använder sig av denna som en förberedelse för andra halvan av livet, ålderdom och död?

Vare sig ni kallar existensens princip Gud, materia, energi, eller någonting annat, så har ni inte skapat någonting nytt – ni har enbart bytt ut en symbol. Eller hur!?

På senare år finns det ett stort och ökande intresse hos våran yngsta vetenskap – psykologin – för relationen spiritualitet och psykologi. Mängder av böcker ges ut, artiklar skrivs och internationella konferenser hålls. Dalai Lama intervjuas av forskare och den professionella psykologin införlivar alltmer av religionens uråldriga visdom i sina behandlingsformer. Exempelvis använder sig StressRehab vid Danderyds sjukhus av”mindfullness”, som kommer från buddhistisk meditation.
Intressant läsning finns på www.psywww.com/psyrelig/plante3.html , eller hos mig
www.ditttao.se

Vilka beprövade tankesystem och metoder använder sig Humanisterna av?