Sommarvädret ur ett buddhistiskt perspektiv.
Regnet öser ned, himlen går i “Strindberg-grått” och +10 grader… Sverige lider.

Att förknippa sin egen lycka med något så obeständigt och oförutsägbart som sol eller regn, är enligt Buddhan att vara totalt ignorant. Allting är obeständigt/flyktigt och därför ej värt att önska eller hålla fast vid. Så länge vi är ego-fixerade, ser saker och ting som mitt, eller jag är det ena eller det andra, och identifierar oss vid ting som förr eller senare ändras eller försvinner – kommer vi lida.

Fåfänglig strävan efter nya mål som när de har uppnåtts, lämnar oss tomma och otillfredställda, utgör många människors liv. För att må bättre måste vi frigöra vårt medvetande, dess tankar och “attityder ” och sluta identifiera oss med det materiella och våra tankar. Lägg en slant i tiggarens skål. När jobbiga tankar dyker upp; se på dem såsom ett fågelsträck vilket korsar himlen. Det passerar, stör ej och lämnar inget spår. M a o släpp självcentreringen – det är ute att vara ett ego!