Har läst Vårdguiden, och blivit glatt överraskad! Det är ju inte så ofta man blir det när det gäller svensk sjukvård. Senast i går står den ansvarige vid Karolinska sjukhuset och letar efter svar på frågan kring tre döda spädbarn, p g a hygienbrist. Äldrevårdens skandaler/avslöjanden får nackhåren att resa sig hos många. Hur kan sådant ske i ett s k civiliserat samhälle!?

Vårdguiden beskriver fenomenet mindfulness, medveten närvaro, som är en meditationsteknik och ett förhållningsätt som kommer från tidig Buddhism. Tekniken tar fasta på att gårdagen har lämnat oss, framtiden ännu ej kommit och det enda vi verkligen har och kan påverka – är NUET. Metoden började användas på stressade nutidsmänniskor 1979 i USA av molekylärbiologen och professorn Jon Kabat-Zinn. Vetenskapliga belägg visar att den påverkar hur hjärnan hanterar känslor under stress, hjälper läkeprocessen vid stressrelaterade sjukdomar, samt minskar risk för återfall i depression.

Stressrehab vid Danderyds sjukhus har sedan 2006 framgångsrikt använt mindfulness i behandlingen av utbrända. Den ger patienter med höga prestationskrav möjlighet till återhämtning, att bryta invanda tankemönster och återfå harmoni i vardagen. Ingen liten bedrift åstadkommit av någonting som har 2500 år på nacken, och visar att österländsk visdom är något som vår utsatta värld inte har råd att ignorera. Numera finns det också många olika möjligheter att lära sig mindfulness.

Att vara medvetet närvarande gör att tankar i form av förebråelser för gårdagen eller oro för morgondagen, inte stör eller inkräktar på vår uppmärksamhet och nuet. Fullständig närvaro skänker också lugn, effektivitet och i förlängningen också glädje! Vårat medvetande vilar i sitt naturliga tillstånd och är rent, vaket och kognitivt – som efter den perfekta semestern..!