Människan lever som bekant ej av bröd allena och i morgon börjar skådespelet. Intresset är enormt och kan inte bara förklaras av att det är ett kungabröllop. Under den glittriga ytan – i det kollektivt undermedvetna – är betydligt starkare krafter i rörelse.

Politiker kommer och går, endast kungahuset består. I en föränderlig värld symboliserar Victoria varaktighet samt någonting oförsörbart och manifesterar därmed några allmängiltiga behov; sammanhang och vördnad. För inte så länge sedan kunde en individ under sitt livsspann möjligtvis uppleva några större förändringar och livet var lättare att förstå. I ett högt uppskruvat tempo är det numera komplicerat att kommunicera inom samma generation. Den magnifika kortegen med häst och vagn samt roddbåt kommer också att förmedla känslan av en livsstil mera i takt med tiden.

Identifikationen med det Victoria står för ger många som deltager i festligheterna en möjlighet att för en stund släppa vardagens vedermödor, sitt eget, och gå upp i en större gemenskap. Inom allt som människan företar sig, finns det något som vi inte klarar och har räknat med; önskan att kunna klara det, är upphovet till Gudarna. Behovet av ett harmoniskt liv utan lidande och bekymmer projiceras här på bröllopsparet, som m a o blir en katalysator för både drömmar och mål.

Victorias blandning av koncentration och glädje, målmedvetenhet och avslappnade attityd samt empatiska förmåga, gör att hon utstrålar tidlösa ideal. Det är därför hon vördas och hon gör det på egna meriter. Daniels lätt distanserade – men samtidigt respektfulla hållning – kombinerat med enkelhetens intelligens, sluter en kärlekens harmoniska cirkel kring de båda, som i morgon får sin konsekvens i ringen.

Kronprinsessans skönhet i tillägg till ovanstående gör henne till den arketypiska symbol som tidigare getts gudinnor, i vår tid. Leve kärleken och leve brudparet!