160 000 studenter och karriärsökare runt om i världen har tillfrågats om drömarbetsplatsen – det blev Google. Där finns också redan världens mest kreativa och dynamiska arbetsstyrka. Förutom att kunnat plocka unga människor från de bästa universiteten, med bästa betygen, finns också på Google mycket annat som bidrar till framgången. Arkitektur med mycket glas skapar kontakt och öppnar mot yttevärlden; det är aldrig längre än 30 meter till något att äta, gym, volleyboll, simbassänger, fotboll och t o m tvättstuga – får alla att trivas på jobbet.

Mindfulness som stressreducering hade en trög start på Google. Man söker hög-presterande “doers” och idealister (CV:n får gärna innehålla trekking i Patagonien eller en sommar som volontär i Afrika..), och bland dem är ordet stress positivt. Att idag mindfulness används framgångsrikt och är en del av Googles intern-utbildning med Google universitet i ryggen; har Singapore-födde Chade-Meng Tan stor del i. Han är ansvarig för “the school of personal growth” och konceptet “Search inside yourself”.

Efter att ha studerat Buddhism föddes idén om att skapa en open-source och ett program där han ville gå bortom – längre än stressreducering – och ur ett större perspektiv bidra till både personlig harmoni för anställda, samt i förlängningen en bättre värld.

“Don’t be evil”, är ett Google-credo och harmoniserar fint med Mengs vision om att vägen mot en fredligare värld börjar hos den enskilde individen. Att ha fullt fokus på ett arbete som upptar större delen av ens liv, och samtidigt försumma sitt eget inre liv och personliga utveckling – är ingen bra start för detta. Dock råder ej på företaget en anda av kallhamrat profitsökande, utan istället är kreativitet och altruism viktigt.

Meng (som gärna framhåller Jon Kabat-Zinn’s bok Full Catastrophe living som sin guide), insåg tidigt vikten av att koppla Search inside yourself-programmet, med den vetenskapliga forskningen på området. Han har regelbundet bjudit in olika tungviktare inom mindfulness och den relaterade forskningen; såsom ex Jon Kabat-Zinn; forskare inom neuro-vetenskap; molekylärbiologen och buddhist-munken Ricard Matthieu; samt representanter från affärsvärlden.

Meng förde in mer av emotionell intelligens i upplägget. Anställda på Google som är uppväxta framför skärmen och vana att tänka algoritmiskt, har mindre tränats i den så viktiga sociala samvaron. Programvarumakarna tycker kodande varit viktigare än det samtalande mötet, och har haft problem med svår kommunikation. Den undviks eller utmynnar i konflikter. Men ju mer sofistikerad ingenjörskonsten är, desto större behov av just samtalet. Att komma ur sitt skal och interagera är vad emotionell intelligens handlar om. Det här har m a o också i slutändan bäring i en business-kontext som ett sätt att få anställda mer produktiva.

Första Search inside yourself-kursen hölls 2007, blev mycket uppmärksammad internt och betraktades som en succé av deltagande “googlers”. Man erbjuder en intro-dag, en heldag mindfulness, samt sex två-timmars pass en gång i veckan. Mellan 20-50 deltagare brukar det vara, ibland hela team eller avdelningar.

Kurserna inleds med senaste forskningen inom neurovetenskap, EQ – emotionell intelligens samt mindfulness. Senare delarna understryker empati, social kompetens och att klara även svår kommunikation. Mengs mål om att likställa ett ex gympass med denna workout för heart and mind; har lyckats och blivit en del av de anställdas vardag.

Kursdeltagarna upplever bättre hälsa och mindre sjukskrivningar, bl a genom att förståelsen för hur det mentala och kroppsliga hör ihop. Beslutsförmågan ökar och självcentrering minskar. Man reagerar mindre och agerar istället mer kontruktivt och möten blir mer avspända. Många förutfattade meningar försvinner och kan därigenom skapa nya möjligheter. Och ibland mer än så; en röst från deltagare: “The course changed my life.” Man har också noterat; att även om stressreducering inte var primärt i början, så är idag personalen mindre stressad.

När nu mindfulness har testats, anpassats och implementerats framgångsrikt; talar man om att exportera metoden som en open-source. Detta visionära synsätt förankrat i vetenskap och ett modernt företags behov av kraftfulla verktyg, som hjälper hårt arbetande anställda, kan bara ytterligare förstärka varumärket. Och som det kan för alla företag, som ser kopplingen mellan den anställdes utvecklingen och företagets möjlighet till framgång – d v s hur kunder, anställda samt potentiella nyrekryteringar värderar företaget.