Den tyskfödde och nu 66-årige föreläsaren Eckart Tolle, är förmodligen den person som nått ut till flest människor – när det gäller att sprida medveten närvaro. Böckerna “The Power of Now” och “A New Earth” är bästsäljare; han syns tillsammans med Dalai Lama och har varit en mycket flitig gäst hos Ophra Winfrey. Denne skicklige talare verkar leva det han lär och hans välbesökta seminar har inspirerat en hel värld, till transformation och inre frid. Han är det inre landskapets mästare.

Eckart Tolle har studerat vid Cambridge och det var under London-åren, som hans liv vid 29 år, i ett ögonblick – kom att förändras. Mångårig oro, perioder av depression och självmordstankar, leder fram till hans egen transformation; så kärnan i hans budskap är självupplevd. D v s när vi släpper taget om egot, negativa tankar och dömanden, når vi en djupare plats i oss själva. Därifrån, bortom tankeströmmen och i lugnet, ser vi klarare,blir mindre reaktiva, mer balanserade; och det föder uppmärksamhet i nuet, eftertänksamhet, acceptans och vänlighet. Jag är inte mina tankar. Vem är jag då? Den som ser det, säger Tolle. Bakom tänkandet finns alltid din medvetenhet. M a o genom självdistans kan vi förhålla oss mer objektivt till det som sker i det inre landskapet, samt även i det yttre.

Tolle menar att de mesta av vår stress kommer ur oförmågan av att vara i nuet. Han talar om hur egot och den inre monologen . som hos många är negativ – ofta distraherar oss;“hur kunde jag gjort annorlunda, hur det borde vara eller oro inför framtiden”. Detta, som han uttrycker det; “dysfunktionella tänkande”, tar oss ifrån och blockerar den enda stund i vilken vi kan leva – d v s nu.

Acceptans är ett nyckelord. Tolle uttrycker det så här: “Acceptera innebär att du tillåter dig att känna, vadän det är du känner i ögonblicket. Du kan inte argumentera mot det som redan är. Jo, du kan, men om du gör det – lider du.” Att kunna sluta med önskan om att saker och ting vore annorlunda, än dem är just nu, är att bli vän med nuet. Att säga ja till nuet; är att säga ja – till livet.

Tre år efter hans mycket ovanliga transformation, där all ångest försvann och utbyttes mot ett tillstånd av permanent inre frid, träffade han en zenbuddhistisk munk. Det var i det mötet han förstod och kände igen vad han själv upplevt; egots illusion och vikten av medveten närvaro i livets alla ögonblick.

Den guidade meditationens maestro menar att ondskan och konflikter i större skala har sin rot i individens oförmåga till självkännedom. Detta spiller över på “den andre” i form av dömanden och att vi förlorat känslan av enhet, i oss själva och med alla andra.

Dock ser Tolle en rörelse, ett skifte i det kollektiva medvetandet, där vi “evolutionärt”, just nu, håller på att växa ur egots tyranni. Han menar – precis som C.G. Jung gjorde – att egots nedsida är amplifierad av tekniken och massförstörelse-vapen, vilket gör vår framtid avhängig av individens inre utveckling. Ju fler människor som går inåt, på djupet och bottnar i tillit, visar medkänsla och tar ansvar – skapar en bättre värld.

Just nu kan man på Eckart Tolles hemsida finna böckerna; DVD, CD och en on-line community där individer från majoriteten av jordens länder är engagerade i dialog. “Ophra Winfreys Soul Series with Eckart Tolle”, ger en bra introduktion, där den lika timida som öppenhjärtlige mindfulness-instruktören berättar som sitt eget uppvaknande, den omvälvande natten vid 29 års ålder..