Enligt den världsberömde (och mediterande) hjärnforskaren Richard Davidsson, är det framförallt 4 saker som tydligast blir frukterna av mindfulnessträning. Dessa främjar också lycka när olika delar av hjärnan aktiveras. De är:

> Ökad motståndskraft mot stress samt förmåga till återhämtning.
> Förbättrad uppmärksamhet.
> Större generositet.
> En mer positiv attityd.

Det bästa sättet att aktivera de delar som ger välbefinnande – är generositet. Att meditera över kärleksfull vänlighet; understödjer också vår förmåga till altruism.

Och ner den limbiska, äldre delen av hjärnan aktiveras vid känslor som; frid, medkänsla och glädje – skapas “limbisk resonans”. Låter som vacker musik och är det också. Därför att hjärnan producerar: Oxytocin, kärlekshormonet; dopamin, kropppens eget Prozac och det uppiggande serotoninet. Allt detta ökar också läkande.

Vid meditation uppregleras också gener (epigenitik), som verkar för självreglering och homeostas (balans). Ock likaså nedregleras gener som skapar motsatsen m a o inflammation och sjukdom.

Davidsson menar att medvetandet ej bara är en produkt av hjärnans aktivitet. Kopplingarna mellan hjärna, kropp och medvetande; emellan vilka en ständig, påverkande interaktion pågår – är alltför uppenbara.

Den medicintekniska utvecklingen och ny kunskap vidimerar det som varit allmänt tankegods i Fjärran Östern, sedan urminnes tider – att kropp och själ hör ihop.