Corporate America har sedan länge rullat ut röda mattan för mindfulness. En orsak är den bulk av vetenskaplig forskning som presenterats senaste 30 åren.

Att redan framgångsrika företag investerar i mindfulnes, inte”bara” får effektivare och harmoniska medarbetare, utan därigenom också reducerar kostnader samt ökar resultat – är storföretaget Aetna ett bra exempel på.

Det globala försäkringsbolaget, specialiserat på hälsa, har låtit 13 000 av sina 50 000 anställda, gå 8-veckors mindfulness- eller yoga-kurs. 28% rapporterade mätbara och sänkta stress-nivåer; 20% förbättrad sömn och 19% mindre smärta/värk. Företagsledningen häpnade.

Som en följd blev anställda produktivare och återvann i genomsnitt 62 min arbetstid i veckan. Aetna värderar det till 3000 USD/anställd och år.

Investeringen gjorde arbetskraften friskare och förbättrade resultat. Första året när programmet rullades ut storskaligt, sjönk sjukkostnaderna med 7,3% per anställd – totalt 9000 000 USD i besparing för Aetna.

CEO Mark Bertolini, (Aetna-aktien har tredubblats i värde under hans ledning), menade att utan sin meditations- och yoga-erfarenhet hade de mycket framgångsrika och kostnadseffektiva programmen, kanske aldrig sjösatts. “It`s made me concider my influence and how I treat people”.

Aetna ökade sin minimi-lön med 25% i USA, (Walmart och andra har följt efter), och hjälpte till att minska tusentals anställdas privata sjukkostnader.

Win-win resultatet visar hur en affärskultur som genom att hjälpa anställda till mental tillväxt också kommer åt produktivitetens hjärta. Det är en hållbar tillväxt som lönar sig hela vägen.

Mer läsning här: nilofermerchant.com/2015/03/03/mindful.work